Szkoły Policealne

Szkoła Policealna Royal College w Lubinie to szkoła, która posiada uprawnienia Szkoły publicznej.  Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru szkół. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Absolwenci, po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, otrzymują tytuł technika.

W naszej szkole znajdą Państwo szeroki wybór kierunków zawodowych takich jak:

– Opiekunka Dziecięca

– Asystent Osoby Niepełnosprawnej

– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

– Technik Usług Kosmetycznych

– Technik Administracji

Nasza oferta skierowana jest do osób które ukończyły Liceum lub Technikum. Matura nie jest wymagana.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, czyli średnio co dwa tygodnie w soboty i niedzielę, co ułatwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Czas trwania nauki uzależniony jest od kierunku i wynosi od 1 roku do 2 lat w zależności od kierunku.

Absolwenci, po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, otrzymują tytuł technika bądź  równorzędny, oraz świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN, które jest uznawane przez instytucje polskie i europejskie.

Warunki rekrutacji:

  • Prowadzimy nabór przez cały rok na semestr zimowy i letni ( rekrutacja trwa cały rok )
  • Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych,
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie) – pobierz
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  •  dowodów osobisty ( do wglądu).

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO SZKÓŁ POLICEALNYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.

NIE ZAPŁACISZ CZESNEGO  PRZEZ  CAŁY OKRES NAUKI !!!