Szkoły policealne

Szkoły Policealne

Szkoła Policealna Royal College w Lubinie to szkoła, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, otrzymują tytuł technika.

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru szkół. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W Studium Zawodowym dla Dorosłych mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

Informacje ogólne:

 • System zajęć:  zaoczny  (zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu – w soboty i niedziele)
 • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry), w zależności od kierunku.
 • Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny.

Warunki rekrutacji:

 • Prowadzimy nabór przez cały rok na semestr zimowy i letni ( rekrutacja cały rok )
 • Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych,
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie) – pobierz
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 •  dowodów osobisty ( do wglądu).

 • Rekrutacja  na  rok szkolny 2021 / 2022r. 

 • Zapisując się do 10.09.2021r na kierunek  technik ADMINISTRACJI lub BHP  

 • NIE ZAPŁACISZ CZESNEGO  PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI  (  przenieś się do nas z innej szkoły,  a zaoszczędzisz nawet 2600 zł   )