Czas trwania nauki: 1,5 roku ( 3 semestry)

System nauczania: zaoczny

Opłata: szkoła bezpłatna

Matura nie jest wymagana

Technik BHP  to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy. Technik BHP współpracuje z pracodawcami i pracownikami aby identyfikować, oceniać i zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Czego się z nami nauczysz?

Na kierunku Technik BHP nauczysz się przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zapoznasz się z obowiązkami pracodawcy i pracownika, prawami i obowiązkami inspekcji pracy, itp. Poznasz różne rodzaje zagrożeń i czynników ryzyka występujących w miejscach pracy takich jak czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, ergonomiczne i psychospołeczne. Będziesz uczyć się jak identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem zawodowym. Nauczysz się zasad ergonomii i projektowania stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort pracowników.

Gdzie będziesz mógł pracować ?

Po ukończeniu kierunku Technik BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy), możesz znaleźć zatrudnienie w firmach i zakładach produkcyjnych, w instytucjach publicznych – urzędach miejskich,  szpitalach, uczelniach, jednostkach wojskowych itp. Paca będzie czekać na ciebie również w Państwowej Inspekcji Pracy oraz wszystkich firmach, które zajmują się organizacją szkoleń.

Dla kogo?

Osoba na tym stanowisku powinna być spostrzegawcza i komunikatywna. Jeśli jesteś zainteresowany/a dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie pracy oraz zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym, kierunek Technik BHP może być dla Ciebie.

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO SZKÓŁ POLICEALNYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.

NIE ZAPŁACISZ CZESNEGO  PRZEZ  CAŁY OKRES NAUKI !!!