Technik BHP

Technik BHP

Tytuł: Technik BHP

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 3 semestry (1,5 roku)

Każda firma zatrudniająca powyżej 100 osób musi zatrudnić specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Mniejsze firmy często korzystają z ich usług, w związku z tym  jest to zawód z przyszłością. Rozpoczynając naukę na tym kierunku także zdobędziesz wiedzę z zakresu ochrony pracy, profilaktyki, kodeksu pracy i ergonomii pracy. Od technika BHP zależy bezpieczeństwo w codziennych czynnościach oraz ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy bada także  przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Człowiek w procesie pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 • Pracownia metodyki kształcenia zawodowego
 • Pracownia kształtowania środowiska pracy
 • Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

W przyszłości możesz pracować jako…

 • specjalista ds. BHP w instytucjach, szkołach i przedsiębiorstwach,
 • inspektor zakładowych służb BHP,
 • właściciel firmy doradczej z zakresu BHP.

Warunki płatności:

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA !!!

Warunki rekrutacji:

 • studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy)
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie jest wymagana matura
 • brak egzaminów wstępnych
 • dowód osobisty do wglądu.

 

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Dodatkowe informacje:

 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKS
 • własny budynek dydaktyczny.