Czas trwania nauki: 1,5 roku

Nauka w weekendy

Opłata: szkoła bezpłatna 

Matura nie jest wymagana

Opiekun medyczny to osoba, której  zadaniem jest udzielanie wsparcia i pomocy podczas świadczenia opieki zdrowotnej. Pełni zadania, które obejmują pomoc w opiece nad pacjentem. Opiekun medyczny asystuje lekarzom i pielęgniarkom, monitoruje stan zdrowia pacjentów i informuje personel medyczny o zmianach.

Czego się z nami nauczysz ?

Na kierunku Opiekun Medyczny w Royal College zdobędziesz solidne podstawy w dziedzinach takich jak anatomia, fizjologia, farmakologia, pierwsza pomoc i techniki pielęgnacyjne. W trakcie nauki nauczysz się również obsługi sprzętu medycznego oraz dokumentowania przeprowadzonych zabiegów oraz innych czynności. Zajęcia  praktyczne odgrywają ważną rolę w kształceniu przyszłych opiekunów medycznych. Uczniowie naszej szkoły  mają możliwość odbycia stażu w różnych placówkach opieki zdrowotnej takich jak szpitale, przychodnie czy ośrodki rehabilitacyjne. Dzięki temu mogą zdobyć bezpośrednie doświadczenie w pracy z pacjentami i nauczyć się skutecznej komunikacji w środowisku medycznym.

Gdzie będziesz mógł pracować ?

Po ukończeniu kierunku Opiekun Medyczny możesz podjąć pracę w różnych sektorach opieki zdrowotnej takich jak oddziały szpitalne, domy opieki, przychodnie czy gabinety lekarskie. Możesz pełnić rolę wsparcia dla pielęgniarek, lekarzy i innych specjalistów, zapewniając pacjentom opiekę w zakresie higieny, podawania leków, monitorowania stanu zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy.

Dla kogo?

Kierunek Opiekun Medyczny w szkole policealnej stanowi dobrą drogę rozwoju zawodowego dla osób zainteresowanych pracą w sektorze opieki zdrowotnej posiadających empatię, cierpliwość  i chęć pomagania innym.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny MED.14Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO SZKÓŁ POLICEALNYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.