OFERTA

 

Szkoła Języków Obcych

Organizujemy kursy z języków obcych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz polskiego dla obcokrajowców.

Prowadzimy zajęcia z języków obcych na każdym poziomie zaawansowania w miłej i przyjaznej atmosferze, jednocześnie przestrzegając najwyższych standardów nauczania. Zatrudniamy doświadczonych lektorów posiadających wyższe wykształcenie lingwistyczne, nauczycieli akademickich, oraz nauczycieli obcojęzycznych (native speakers). Wybieramy nauczycieli ciekawych, energicznych, otwartych i kreatywnych, którzy są bardzo dobrze przygotowani pod względem metodycznym i merytorycznym

Specjalizujemy się również w organizowaniu szkoleń językowych na potrzeby klientów korporacyjnych, oferując kompleksową usługę zarówno pod względem metodycznym, jak i organizacyjnym. Nasze usługi zawsze ściśle dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów.

wiecej …


 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które mając świadomość, jakie znaczenie ma wykształcenie w dzisiejszych czasach oraz jednocześnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków, chcą uzyskać wykształcenie średnie. Otwierają sobie tym samym drogę do kontynuowania nauki na studiach wyższych i do rozwoju kariery zawodowej.

więcej …


 

Szkoły Policealne dla Dorosłych

Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie to szkoła, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci, po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, otrzymują tytuł technika.

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru szkół. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W Studium Zawodowym dla Dorosłych mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

  • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry), w zależności od kierunku.
  • System zajęć:  zaoczny.
  • Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny.
  • Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie), świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
  • 3 zdjęcia legitymacyjne,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki.

więcej…


 

Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Gimnazjum dla Dorosłych daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Wszystkim absolwentom Gimnazjum zapewniamy możliwość kontynuowania nauki na bardzo dogodnych warunkach finansowych w Liceum dla Dorosłych, a następnie w Policealnej Szkole Zawodowej i uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu technika.

Nasze Szkoły mają uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i są wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do Gimnazjum dla Dorosłych mogą zapisać się osoby które ukończyły sześcioletnią szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela , dwa raz w miesiącu).

 


 

Kursy i Szkolenia

Organizujemy kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowego zawodu oraz udoskonalenie nabytych umiejętności.

Oferta szkoleń i kursów organizowana przez naszą placówkę jest bardzo bogata i potrafi sprostać każdym wymaganiom, a tematyka jest tak różna, jak różne bywają nasze zainteresowania czy też potrzeby rynku pracy. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i dobrze przygotowane pracownie zawodowe.

Nasi wykładowcy to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych z wieloletnią praktyką oraz przygotowaniem pedagogicznym.