Czas trwania nauki: 2 lata

System nauczania: zaoczny 

Opłata: szkoła bezpłatna 

Matura nie jest wymagana

Technik administracji to zawód związany z obszarem administracyjno-biurowym. Osoba pracująca jako technik administracji zajmuje się organizacją i prowadzeniem różnorodnych działań biurowych i obsługowych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach non-profit itp.

Czego się z nami nauczysz?

Na kierunku Technik Administracji zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem prac biurowych, sporządzaniem dokumentacji urzędowej i różnego rodzaju sprawozdań oraz protokołów.  Poznasz podstawowe koncepcje, teorie i modele zarządzania. Będziesz zdobywać wiedzę na temat organizacji i struktury przedsiębiorstw, procesów decyzyjnych i planowania. Nauczysz się skutecznej komunikacji interpersonalnej w kontekście pracy biurowej. Będziesz rozwijać umiejętności pisania biznesowych dokumentów, prowadzenia negocjacji, obsługi klienta i budowania pozytywnych relacji zespołowych. Nauczysz się również zarządzać dokumentacją w biurze, w tym tworzenia, przechowywania, kategoryzowania i archiwizacji dokumentów. Zapoznasz się  z zasadami ochrony danych i poufności informacji.

Gdzie będziesz mógł pracować ?

Po ukończeniu kierunku Technik Administracji możesz podjąć pracę w różnych sektorach i branżach zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Możesz pracować jako asystent/asystentka w biurze lub podjąć pracę w administracji publicznej na stanowiskach takich jak pracownik urzędu, pracownik administracji samorządowej, pracownik w jednostce administracji rządowej.

Dla kogo?

Praca jako Technik administracji jest odpowiednia dla osób, które posiadają zainteresowanie i umiejętności w obszarze organizacji, zarządzania biurem i wykonywania różnorodnych zadań administracyjnych. Osoby mające łatwość w nawiązywani kontaktów odporność na stres sprawdzą się doskonale na tym stanowisku.

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO SZKÓŁ POLICEALNYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.