Studium Administracji

Studium Administracji

Tytuł: Technik administracji

System nauczania:  zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Czesne:  nauka jest bezpłatna

Jeżeli chciałbyś/ abyś pracować w przyszłości w biurze jako doradca szefa, zarządzać biurem i jego pracą, to wymarzony kierunek dla Ciebie . Zdobędziesz wiedzę dotyczącą m.in. obsługi nowoczesnych urządzeń techniki, obsługi komputera i przetwarzania danych oraz interpretowania i stosowania przepisów prawa pracy, prawa gospodarczego oraz polityki socjalnej. Pozwoli Ci to podjąć pracę w instytucjach samorządowych, urzędach miejskich, gminnych oraz innych zakładach pracy.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy wiedzy o państwie i prawie,
 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo finansów publicznych,
 • zarys statystyki,
 • rachunkowość,
 • technika biurowa,
 • organizacja pracy biurowej,
 • psychologia społeczna i socjologia,
 • język obcy,
 • praktyka zawodowa.

W przyszłości możesz pracować jako…

 • pracownik administracji rządowej lub specjalnej,
 • pracownik biurowy,
 • pracownik urzędu miejskiego,
 • pracownik urzędu gminy,
 • pracownik samorządu.

 

Warunki rekrutacji:

 • studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy)
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie jest wymagana matura
 • dowód osobisty do wglądu.

 

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Dodatkowe informacje:

 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
 • własny budynek dydaktyczny,
 • współpraca i praktyka w lokalnych zakładach pracy, urzędach miejskich i szkołach.