Czas trwania nauki: 2 lata

Nauka w weekendy

Opłata: szkoła bezpłatna 

Matura nie jest wymagana

Terapeuta zajęciowy to specjalista od spraw zdrowia i rehabilitacji, który pomaga osobom z  zaburzeniami fizycznymi, emocjonalnymi, poznawczymi lub sensorycznymi, wykorzystując różnorodne metody aktywności życiowej pacjentów. Terapia zajęciowa ma na celu pomóc pacjentom w osiąganiu niezależności, w poprawie funkcji i umiejętności życiowych oraz poprawie jakości ich życia. Terapeuta Zajęciowy to kierunek, który  przygotuje Cię do pracy  z osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz dziećmi.

Czego się z nami nauczysz?

Podczas nauki na kierunku Terapeuta Zajęciowy nauczysz się jak projektować i prowadzić sesje terapeutyczne, które wykorzystują różnorodne aktywności i zajęcia takie jak sztuka, muzyka, ruch i zabawy sensoryczne. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat różnych typów niepełnosprawności i specjalnych potrzeb, aby dostosować terapię do indywidualnych wymagań pacjentów. Nauczysz się anatomii i fizjologii człowieka oraz podstawowych informacji na temat różnych schorzeń i zaburzeń zdrowotnych, które mogą wymagać terapii zajęciowej. Nauczysz się komunikować i edukować pacjentów oraz ich rodziny na temat korzyści, celów i zasad terapii zajęciowej. Będziesz umieć doradzać w zakresie modyfikacji środowiska i dostosowywania aktywności, aby poprawić funkcjonowanie pacjenta.

Gdzie będziesz mógł pracować ?

Po ukończeniu kierunku Terapeuta Zajęciowy absolwenci mogą pracować w różnych instytucjach i placówkach takich jak szkoły, ośrodki rehabilitacyjne, placówki opiekuńcze, a także prowadzić prywatną praktykę.  Mogą podjąć zatrudnienie w placówkach medycznych  np. szpitale, hospicja, domy pomocy społecznej, sanatoria.

Dla kogo?

Kierunek Terapeuta Zajęciowy jest odpowiedni dla osób zainteresowanych pracą terapeutyczną, które posiadają empatię, kreatywność oraz umiejętność pracy z różnymi grupami wiekowymi i specjalnymi potrzebami.

Po ukończeniu zdobędziesz następujące uprawnienia i kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej o profilu medycznym,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy MED.13Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO SZKÓŁ POLICEALNYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.

NIE ZAPŁACISZ CZESNEGO  PRZEZ  CAŁY OKRES NAUKI !!!