Czas trwania nauki: 1 rok

System nauczania: zaoczny

Opłata: szkoła bezpłatna

Matura nie jest wymagana

Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która zapewnia wsparcie i pomoc osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jej głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia samodzielnej i jak najbardziej niezależnej codziennej egzystencji. Asystenci osoby niepełnosprawnej dostosowują swoją pomoc do indywidualnych potrzeb i umiejętności danej osoby.

Czego się z nami nauczysz ?

Na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej nauczysz się rozpoznawać i rozumieć różne rodzaje niepełnosprawności takie jak fizyczne, intelektualne, sensoryczne czy psychospołeczne. Poznasz charakterystykę i wyzwania związane z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności. Dowiesz się, jak asystować osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach takich jak higiena osobista, ubieranie się, jedzenie i poruszanie się. Nauczysz się efektywnych technik komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w tym z osobami z trudnościami w mówieniu, słyszeniu lub pisaniu. Zdobędziesz umiejętność budowania pozytywnych relacji i zapewniania emocjonalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Gdzie będziesz mógł pracować ?

Po ukończeniu kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej możesz pracować w placówkach opiekuńczych takich jak domy opieki, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki pomocy dziennej. Możesz pracować również w placówkach edukacyjnych np. w szkołach specjalnych, przedszkolach integracyjnych czy ośrodkach kształcenia specjalnego. W tej roli będziesz wspierać nauczycieli i asystować uczniom niepełnosprawnym, zapewniając im dodatkowe wsparcie w procesie nauki, komunikacji i integracji społecznej.

Dla kogo ?

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej może być odpowiednia dla osób, które mają empatię, cierpliwość i gotowość do pomocy innym. Osoby zainteresowane pracą jako asystenci osoby niepełnosprawnej powinny być wrażliwe na potrzeby innych ludzi i posiadać umiejętność budowania pozytywnych relacji. Ważne jest również posiadanie odpowiednich umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy zespołowej, szczególnie jeśli praca odbywa się w instytucjach opiekuńczych czy placówkach edukacyjnych.

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO SZKÓŁ POLICEALNYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.