Technik Rachunkowości

Technik Rachunkowości

Tytuł: Technik rachunkowości

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rachunkowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dowiesz się jaki jest cel sprawozdawczości finansowej i poznasz charakterystykę poszczególnych sprawozdań takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Technik rachunkowości ewidencjonuje rachunki, faktury, dokumenty finansowe, dba o ich porządek w firmie. Dodatkowo będziesz potrafił sporządzić sprawozdania z działalności jednostki oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy ekonomii,
 • technika biurowa,
 • statystyka,
 • zasady rachunkowości,
 • marketing,
 • elementy prawa,
 • rachunkowość,
 • przedsiębiorcy,
 • finanse,
 • pracownia ekonomiczno – informatyczna,
 • kultura zawodu,
 • język obcy,
 • praktyka zawodowa.

W przyszłości możesz pracować jako…

 • specjalista ds. księgowości,
 • specjalista ds. rachunkowości,
 • pracownik w dziale finansowym,
 • pracownik działu inwestycji,
 • właściciel biura rachunkowego,
 • pracownik w dziale kosztorysowania.

Warunki płatności:

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA !!!

Warunki rekrutacji:

 • studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy)
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie jest wymagana matura
 • brak egzaminów wstępnych
 • dowód osobisty do wglądu.

 

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Dodatkowe informacje:

 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
 • własny budynek dydaktyczny