Czas trwania nauki: 2 lata

System nauczania: zaoczny

Opłata: szkoła bezpłatna

Matura nie jest wymagana

Opiekunka dziecięca to osoba, która zajmuje się opieką nad dziećmi w różnym wieku, w czasie nieobecności rodziców lub opiekunów prawnych. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, dobrostanu i rozwoju dziecka.

Czego się z nami nauczysz?

Z Nami nauczysz się podstawowych informacji na temat rozwoju dziecka, w tym etapów rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Zrozumiesz typowe zachowania i potrzeby dzieci w różnym wieku. Zrozumiesz rolę zabaw i aktywności w rozwoju dziecka oraz zdobędziesz umiejętność organizowania i prowadzenia takich działań. Zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i metodyki pracy z dziećmi. Nauczysz się również skutecznej komunikacji z rodzicami  i zrozumiesz  rolę współpracy z nimi w kontekście opieki nad dzieckiem.

Gdzie będziesz mógł pracować ?

Po ukończeniu kierunku Opiekunka dziecięca możesz znaleźć pracę bezpośrednio u rodzin, które poszukują profesjonalnej opieki nad swoimi dziećmi w domowym środowisku. Przedszkola i żłobki to również popularne miejsce pracy dla opiekunek dziecięcych. Możesz pracować jako opiekunka grupy dzieci, wspierając nauczycieli w codziennej opiece, organizacji zabaw i prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Niektóre organizacje takie jak ośrodki pomocy rodzinom, domy dziecka czy centra wspierające rozwój dzieci, zatrudniają opiekunki dziecięce do pracy z dziećmi w trudnych sytuacjach życiowych.

Dla kogo ?

Bycie wrażliwym na potrzeby emocjonalne dzieci i umiejętność okazywania empatii są kluczowe w roli opiekunki dziecięcej. Zrozumienie, że każde dziecko jest inne i ma indywidualne potrzeby, jest ważne w zapewnianiu odpowiedniej opieki. Opiekunka dziecięca powinna być wyrozumiała, cierpliwa i gotowa sprostać różnym wyzwaniom związanym z opieką nad dziećmi. Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i rozumienia potrzeb dzieci jest ważna w tej roli.

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO SZKÓŁ POLICEALNYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.