Technik Informatyk

Technik Informatyk

Tytuł: Technik Informatyk

System nauczania:  zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Zawody związane z informatyką i Internetem są uznawane przez specjalistów za najlepiej rokujące na przyszłość. Jeśli zatem interesują Cię nowoczesne technologie i chcesz połączyć swoje hobby z pracą, to kierunek idealny dla Ciebie. Jako informatyk swoje zadania możesz z powodzeniem wykonywać w domu, pracować w firmie państwowej lub prywatnej lub też założyć własną działalność i pracować w dowolnym miejscu na świecie.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • systemy operacyjne i sieci komputerowe,
 • programowanie strukturalne i obiektowe,
 • oprogramowanie komputerowe,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • multimedia i grafika,
 • język angielski,
 • zajęcia specjalizujące,
 • praktyka zawodowa.

W przyszłości możesz pracować jako…

 • administrator systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • administrator baz danych,
 • projektant i programista baz danych,
 • specjalista w dziale informatycznym,
 • właściciel firmy z branży IT,
 • specjalista w firmie świadczącej usługi serwisowe.

Warunki płatności:

Nauka w szkole jest płatna w formie czesnego miesięcznego.

Warunki rekrutacji:

 • studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy)
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • nie jest wymagana matura
 • brak egzaminów wstępnych
 • dowód osobisty do wglądu.

 

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Dodatkowe informacje:

 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
 • własny budynek dydaktyczny.