Szkoły policealne

Szkoły Policealne

Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie to szkoła, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego, otrzymują tytuł technika.

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru szkół. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W Studium Zawodowym dla Dorosłych mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości.

  • Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry), w zależności od kierunku.
  • System zajęć:  zaoczny.
  • Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny.
  • Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

 

 

Trwają zapisy do szkół na rok szkolny 2018/2019r. –  rozpoczęcie zajęć         15 wrzesień 2018r

NAUKA CAŁKOWICIE BEZPŁATNA. !!!

Jedyna taka oferta w mieście !!!

Bez ukrytych kosztów !!!