Szkoły Medyczne

Szkoły Medyczne Royal College to wyjątkowa oferta skierowana do absolwentów Liceów oraz Techników. Do Szkoły medycznej można zapisać się także po ukończeniu Liceum dla Dorosłych. Nie musisz posiadać matury, aby rozpocząć naukę.

Nasza Szkoła oferuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i praktyczne na kierunkach medycznych takich jak:

– Opiekun Medyczny

– Technik Masażysta

– Terapeuta Zajęciowy

Na rynku pracy ciągnie rośnie zapotrzebowanie na zawody, które znajdą Państwo w naszej ofercie. Ukończenie szkoły policealnej na kierunku medycznym daje możliwość szybkiego i solidnego zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu służby zdrowia.

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym tj. piątkowe popołudnia, soboty oraz niedziele.

Czas trwania nauki wynosi  1,5 roku lub 2 lata w zależności od kierunku.

DO 10.11.2023r TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKÓŁ POLICEALNYCH

NIE ZAPŁACISZ CZESNEGO  PRZEZ  CAŁY OKRES NAUKI !!!