Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać wykształcenie średnie. Podejmując naukę w naszej szkole nie musisz rezygnować z pracy i codziennych obowiązków ponieważ zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie ( w sobotę i niedziele).

Osoby które ukończą liceum otwierają  sobie tym samym drogę do kontynuowania nauki na studiach wyższych, a także  do rozwoju kariery zawodowej.

Naukę w liceum może podjąć osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Edukacja trwa cztery lata (8 semestrów)

 Osoby które ukończą szkołę mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten przeprowadzany jest  w naszej placówce.

Ponadto szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, wpis do rejestru szkół, a także realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwenci którzy otrzymują świadectwo dojrzałości mogą podjąć naukę na uczelni wyższej.

Zajęcia odbywają się w systemie:

 • zaocznym  (zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu – w soboty i niedziele)

Warunki rekrutacji:

 • Prowadzimy nabór na semestr zimowy i letni ( rekrutacja trwa cały rok )
 • Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych,
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie) – pobierz
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 •  dowodów osobisty ( do wglądu).

Dlaczego warto uczyć się u Nas:

 • BRAK OPŁAT ZA NAUKE
 • WŁASNY BUDYNEK DYDAKTYCZNY !!!
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA DYDAKTYCZNA !
 • DUŻA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH

ROZPOCZELIŚMY REKRUTACJE  DO LICEUM DLA DOROSŁYCH – rozpoczęcie nauki: wrzesień 2023r.