Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać wykształcenie średnie. Podejmując naukę w naszej szkole nie musisz rezygnować z pracy i codziennych obowiązków ponieważ zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie ( w sobotę i niedziele).

Osoby które ukończą liceum otwierają  sobie tym samym drogę do kontynuowania nauki na studiach wyższych, a także  do rozwoju kariery zawodowej.

Naukę w liceum może podjąć osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Edukacja trwa cztery lata (8 semestrów) lub dwa lata ( 4 semestry – osoby które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową ) Osoby które ukończą szkołę mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten przeprowadzany jest  w naszej placówce.

Ponadto szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, wpis do rejestru szkół, a także realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwenci którzy otrzymują… świadectwo dojrzałości mogą podjąć naukę na uczelni wyższej.

Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową mogą rozpocząć naukę od II klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Zajęcia odbywają się w systemie:

 • zaocznym  (zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu – w soboty i niedziele)

Warunki rekrutacji:

 • Prowadzimy nabór na semestr zimowy i letni ( rekrutacja trwa cały rok )
 • Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych,
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie) – pobierz
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 •  dowodów osobisty ( do wglądu).

Dlaczego warto uczyć się u Nas:

 • BEZ WPISOWEGO !!!
 • WŁASNY BUDYNEK DYDAKTYCZNY !!!
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA DYDAKTYCZNA !
 • DUŻA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020 / 2021r.   

Zapisując się do 13.11.2020r do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych   –   PIERWSZY ROK BEZ OPŁAT ZA NAUKĘ ! ! ( szczegóły w sekretariacie )

Osoby, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową mogą rozpocząć naukę od II klasy Liceum Ogólnokształcącego lub II semestru.  ( w tym roku szkolnym ostatnia możliwość )