Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Royal College to szkoła zaoczna dla osób, które chcą uzyskać wykształcenie średnie. Podejmując naukę w naszej szkole nie musisz rezygnować z pracy i reorganizować swojego codziennego życia ponieważ nauka w systemie zaocznym to bardzo wygodny sposób kształcenia, w którym zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w sobotę oraz w niedzielę.

Ponadto nasza szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru szkół.  Zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawami programowymi MEN.

Osoby, które ukończą liceum mogą kontynuować naukę w jednej z naszych szkół policealnych na bezpłatnych kierunkach medycznych i zawodowych.

Naukę w liceum mogą rozpocząć absolwenci Gimnazjum, 8- letniej Szkoły Podstawowej jak również Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 Słuchacze, którzy ukończą szkołę mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten przeprowadzany jest  w naszej placówce.

Zajęcia odbywają się w systemie:

 • zaocznym  (zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu – w soboty i niedziele)

Warunki rekrutacji:

 • Prowadzimy nabór na semestr zimowy i letni – rekrutacja trwa cały rok.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie) – pobierz
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 •  dowodów osobisty ( do wglądu).

Dlaczego warto uczyć się u Nas:

 • brak opłat za naukę,
 • własny budynek dydaktyczny z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami.
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami
 • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych

OD 01.02.2024r TRWA REKRUTACJA  DO LICEUM DLA DOROSŁYCH – rozpoczęcie zajęć WRZESIEŃ 2024r.