Angielski – Kurs Standardowy

Kurs standardowy to najbardziej popularna forma kursu językowego. Oferta skierowana jest dla osób, które nigdy nie uczyły się języka angielskiego, jak również dla tych, które chcą kontynuować naukę. Poziomy zaawansowania rozpoczynają się od podstawowego, a kończą na zaawansowanym.

Kursy prowadzone przez naszą placówkę dają możliwość swobodnego wyboru intensywności nauki i sposobu rozmieszczania zajęć. Proponujemy dogodne terminy spotkań. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Przed rozpoczęciem kursu, każdy słuchacz przystępuje do rozwiązania testu językowego, pozwola to na  ustalenie poziomu zaawansowania i zapisania słuchacza na odpowiedni poziom kursu odpowiadający jego umiejętnościom.

Na tym poziomie nabędziesz umiejętność posługiwania się językiem, nauczysz się tworzyć podstawowe zadania językowe. Opanujesz podstawy gramatyki, poznasz najczęściej używane słowa, wyrażenia i zwroty. Nabędziesz umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego.

Elementary – Poziom Podstawowy

Na tym poziomie nauczysz się prowadzić konwersacje na tematy codzienne. Rozwiniesz umiejętności językowe. Będziesz rozpoznawać podstawowe struktury gramatyczne. Poznasz nowe zwroty i wyrażenia a zasób Twojego słownictwa się powiększy.
Pre – Intermediate – Poziom Średniozaawansowany Niższy

Na tym poziomie nabierzesz płynności w porozumiewaniu się. Będziesz swobodnie prowadzić konwersacje na tematy codzienne. Z przyjemnością obejrzysz program telewizyjny lub posłuchasz radia. Opanujesz różnorodność struktur gramatycznych.

Intermediate – Poziom Średniozaawansowany

Na tym poziomie zdobędziesz umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Umiejętność władania językiem jest wystarczająca do poradzenia sobie praktycznie w każdej sytuacji. Opanujesz rozszerzone słownictwo, a język angielski stanie się dla Ciebie naturalny.

Upper – Intermediate – Poziom Średniozaawansowany Wyższy

Znajomość języka stanie się rzeczywiście płynna. Nauczysz się rozumieć wiele szczegółów na temat tego co słyszysz i czytasz. Będziesz swobodnie porozumiewać się i prowadzić konwersacje na różnorodne tematy. Osiągniesz wszechstronną znajomość języka (również struktur gramatycznych) i zdobędziesz szeroki zasób słownictwa. Będziesz komunikować się równie dobrze i płynnie jak osoby, dla których język angielski jest językiem ojczystym

 

Angielski – Metoda Callana

Metoda Callana pozwala słuchaczowi opanować język obcy 4x szybciej niż tradycyjne metody nauczania. Metoda ta jest odpowiednia dla każdego i w każdym wieku. Daje doskonałe rezultaty, a jednocześnie jest łatwa i przyjemna.

Metoda Callana opiera się na mówieniu. Jest zupełnie inna od tradycyjnej metody nauczania. Słuchacz mówi i słucha czterokrotnie więcej niż w innych formach nauki, dzięki czemu uczy się czterokrotnie szybciej. Ucząc się tą metodą słuchacz jest zmuszony do mówienia, ponieważ lektor zadaje mu pytania. W ten sposób szybko pokonuje wstyd i zakłopotanie. Słuchacz zaczyna myśleć w języku obcym. Formułuje zdania automatycznie, naturalnie, nie tłumacząc wypowiedzi z języka polskiego.

Czas konwersacji jest znacznie szybszy niż w innych metodach, co zapobiega znużeniu słuchaczy i ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty. Ułatwia to rozumienie języka i przyspiesza proces nauki. Szybkie tempo jest możliwe do osiągnięcia dzięki dużej liczbie powtarzanych regularnie pytań. Wielokrotne powtórki gwarantują płynność mówienia i rozumienia oraz utrwalają świeżo zapamiętane informacje.

Metoda Callana:

 • koncentruje się na rozwijaniu głównie dwóch sprawności językowych: rozumienia ze słuchu i mówienia
 • polega na intensywnej wymianie pytań i odpowiedzi między lektorem a uczniem w celu wyrabiania właściwych nawyków językowych.

Najważniejsze zalety Metody Callana:

 • kursanci w szybkim tempie przyswajają słownictwo, uczą się mówić poprawnie i płynnie
 • wielokrotne powtórki sprzyjają szybkiemu zapamiętywaniu , ograniczają do minimum konieczność pracy własnej kursanta,
 • metoda pomaga w przełamaniu bariery w mówieniu
 • efektywność pracy na lekcji i sukcesy w przyswajaniu języka obcego skutecznie motywują do dalszej pracy
 • nie marnujesz wolnego czasu – wszystkiego uczysz się na zajęciach,
  nie ma zadań domowych.
 • aktywny udział słuchaczy w lekcji,
 • uczysz się języka nawet 4x szybciej.

 

Angielski – Maturalny

Kurs skierowany jest do przyszłych maturzystów. Oferta jest dostosowana do wymogów egzaminacyjnych określonych dla nowej matury. Celem kursu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy zdobytej w ramach nauki w szkole średniej. Proponujemy kursy w wersji podstawowej i rozszerzonej. Program zajęć przewiduje liczne sprawdziany wiedzy i testy kontrolne. Na zakończenie przeprowadzamy próbny egzamin maturalny. Zapewniamy sprawdzoną i doświadczoną kadrę nauczycieli szkół średnich m.in. Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturalne kursy rozwijają sprawności językowe oraz uczą strategii egzaminacyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oraz praca własna dostarcza słuchaczom wiedzy i doświadczenia niezbędnych do pomyślnego rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego.

Uczniom klas maturalnych, którzy się przygotowują do egzaminu na poziomie podstawowym proponujemy program obfitujący w ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia, dużo ćwiczeń doskonalących czytanie ze zrozumieniem oraz gruntowne powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych języka. Uczniowie, którzy zamierzają zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, czeka kurs doskonalący wszystkie cztery sprawności (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie), ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie wypowiedzi pisemnych, uporządkowanie wiadomości gramatycznych i poszerzenie zasobu słownictwa.

Zajęcia będą prowadzone w języku obcym zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym (na poziomie podstawowym przy omawianiu gramatyki dopuszcza się możliwość używania języka polskiego). Zostanie powtórzona i rozbudowana znajomość słownictwa z zakresu tematów wymaganych na egzaminie maturalnym oraz czasy i zagadnienia gramatyczne.

Na każdych zajęciach uczestnicy będą mówić w języku obcym na temat różnych zagadnień, na poziomie podstawowym będą opisywać ilustracje związane z danym obszarem tematycznym oraz doskonalić umiejętności w zakresie uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, negocjowania; na poziomie rozszerzonym będą opisywać zestaw ilustracji oraz wiązać z nimi cytaty i tabelki, które pojawiają się w zestawie maturalnym oraz przedstawiać wypowiedzi i dyskutować na określony temat.

W trakcie trwania kursu będą wykonywane zadania maturalne oraz pod koniec kursu zostanie rozwiązanych kilka pełnych egzaminów maturalnych z części pisemnej oraz ustnej.

 

Angielski dla Dzieci

Organizujemy kursy dla dzieci w trzech grupach wiekowych:
Dzieci w wieku od 5 – 7 lat

Podczas zajęć, przy zabawie i śpiewie, milusińscy uczą się komunikowania w języku angielskim oraz wszechstronnie rozwijają swoje talenty. Zapraszamy do programu, dzięki któremu dzieci łatwo zapamiętają brzmienie i prawidłową wymowę słów oraz zwrotów w języku angielskim. Wszystko po to, by maluchy od najmłodszych lat mówiły po angielsku płynnie i z prawidłowym akcentem. W zajęciach wykorzystujemy również pomoce multimedialne.

Nasi lektorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, ale przede wszystkim po prostu lubią pracę z dziećmi.

Zajęcia odbywają się po południu, raz w tygodniu.
Dzieci w wieku od 7 – 9 lat

Zajęcia z dziećmi są prowadzone przez doświadczonych lektorów, którzy doskonale wiedzą jak rozbudzić ich zainteresowanie i wykorzystać naturalną, dziecięcą chłonność umysłu. Specjalistycznie opracowane programy łączą efektywną naukę z elementami gier i zabaw. Program nauki w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe wprowadza dziecko w świat języka angielskiego. W zajęciach wykorzystujemy również pomoce multimedialne.

Zajęcia odbywają się po południu, dwa razy w tygodniu.
Dzieci w wieku od 9 – 11 lub 12 lat

Dzieci uczestniczące w zajęciach nabywają umiejętności i poznają narzędzia do radzenia sobie z programem szkolnym. Uczą się szybko i efektywnie czytać, poprawiają pamięć i koncentrację, poznają sposoby efektywnego przygotowywania się do zajęć, sprawdzianów i egzaminów. Rozwijają swoją kreatywność i twórcze myślenie oraz mają większą wiarę we własne możliwości i pewność siebie.

Zajęcia mają charakter treningu intelektualnego, twórczego myślenia i działania, autoprezentacji. W program wplecione są zabawy i konkursy. Program oparty jest na zagadnieniach z zakresu programu szkolnego.

Zajęcia odbywają się po południu, dwa razy w tygodniu.