Od 19.10.2020r. – NUAKA ZDALNA

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r.w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy że od dnia 19.10.2020r. wszystkie zajęcia będą przeprowadzane w trybie zdalnym.

Wszystkie materiały będą umieszczane na stronie internetowej , w strefie słuchacza. Dane do logowania:

Nazwa użytkownika:    sluchacz

Hasło:   Royal2019   

https://www.royal.edu.pl/strefa-sluchacza/

Przypominamy, że nasz sekretariat jest czynny w  godz. 08.00-16.00, w razie pytań prosimy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem szkoły  – tel. 768443030 lub  609302014    mail: info@royal.edu.pl

Z poważaniem

Dyrekcja Royal College

Konsultacje dla słuchaczy i absolwentów

DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW !

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy przystępują do matury w czerwcu 2020 r. Konsultacje zostaną zorganizowane, gdy pojawi się wystarczająca liczba chętnych. Wobec tego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy osoby, które byłyby zainteresowane wzięciem udziału w tego typu zajęciach.

DLA SŁUCHACZY SEMESTRÓW PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH !   

SEMESTR IV TECHNIK ADMINISTRACJI

SEMESTR IV TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Od 18 maja dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez słuchaczy semestrów programowo najwyższych po uzyskaniu zgody słuchaczy. Osoby uczące się na kierunku technik administracji oraz technik usług kosmetycznych, które są zainteresowane udziałem w takich zajęciach, proszone są o kontakt z sekretariatem.

DLA POZOSTAŁYCH SŁUCHACZY

Po 1 czerwca zorganizowane będą konsultacje dla pozostałych słuchaczy. Prosimy o kontakt osoby zainteresowane udziałem w takich zajęciach.

Uruchamiamy kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie placówek oświatowych zostało czasowo ograniczone. Z tego powodu zjazdy zaplanowane na 28 i 29 marca oraz 4 i 5 kwietnia zostają odwołane. Jednocześnie informujemy, że od 28.03.2020r na stronie internetowej w strefie słuchacza ( Nazwa użytkownika: sluchacz   hasło: Royal2019 ) opublikujemy listę tematów do samodzielnego opracowania przez słuchaczy. Zachęcamy również do korzystania ze stron internetowych, które ułatwiają zdalną naukę w domu.

Przypominamy, że nasz sekretariat jest do Państwa dyspozycji telefonicznie lub mailowo w godz. 08.00-16.00  –  tel. 76 844 30 30   info@royal.edu.pl

Lista stron znajduje się poniżej.

www.gov.pl/zdalnelekcje —–> materiały edukacyjne przygotowane zgodnie z podstawą programową

www.epodreczniki.pl ——> na stronie udostępnione są darmowe materiały edukacyjne

www.lektury.gov.pl ——> lektury szkolne, które dostępne są w domenie publicznej 

www.cke.gov.pl ——–> polecana dla tegorocznych maturzystów i osób, które zdają w tym roku egzamin zawodowy. Na stronie dostępne są arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat. 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/ ———–> zbiory zadań dla maturzystów

Komunikat – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informujemy, że w dniach od 12.03.2020r do 25.03.2020r zajęcia w szkole Royal College zostaną  zawieszone decyzją Ministra Edukacji Narodowej ( komunikat poniżej ).

Przypominamy, że nasz sekretariat jest do Państwa dyspozycji telefonicznie lub mailowo w godz. 08.00-16.00  –  tel. 76 844 30 30   info@royal.edu.pl

Z poważaniem

Dyrekcja Royal College

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Departament Informacji i Promocji,   Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Aktualizacja 20.03.2020r.

W dniu 20.03.2020r, zostało wydane rozporządzenie, które pozwala szkołom na podjęcie kształcenia na odległość.