Przedłużamy rekrutację na kierunek Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Nie zwlekaj zapisz się już dziś do Szkoły Royal College – liczba miejsc ograniczona!

Technik BHP  to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy. Technik BHP współpracuje z pracodawcami i pracownikami aby identyfikować, oceniać i zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.