Część pisemna:

język polski poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-07 godz. 09:00

matematyka poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-08 godz. 09:00

język angielski poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-09 godz. 09:00

język francuski poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-09 godz. 14:00

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

Data rozpoczęcia: 2024-05-10 godz. 09:00

język angielski poziom rozszerzony

Data rozpoczęcia: 2024-05-13 godz. 09:00

biologia poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-14 godz. 09:00

matematyka poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-15godz. 09:00

geografia poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-17 godz. 09:00

język polski poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 godz. 09:00

historia poziom rozszerzony  ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-21 godz. 09:00


Część ustna: 

język polski– 13 maja 2024r. ( poniedziałek), godz. 14.00-18.45

język polski– 14 maja 2024r. ( wtorek ), godz. 14.00-17.30

język angielski – 25 maja 2024r. ( sobota ), godz. 09.00-16.45

Wszyscy zdający zobowiązani są przybyć na egzamin co najmniej 30 minut przed wskazanym czasem z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.

Na egzamin maturalny z matematyki prosimy zabrać linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty, czyli taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.