• Nowy plan Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Nowy plan Szkoły Policealne

Część pisemna:

język polski poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-07 godz. 09:00

matematyka poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-08 godz. 09:00

język angielski poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-09 godz. 09:00

język francuski poziom podstawowy

Data rozpoczęcia: 2024-05-09 godz. 14:00

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

Data rozpoczęcia: 2024-05-10 godz. 09:00

język angielski poziom rozszerzony

Data rozpoczęcia: 2024-05-13 godz. 09:00

biologia poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-14 godz. 09:00

matematyka poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-15godz. 09:00

geografia poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-17 godz. 09:00

język polski poziom rozszerzony ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-20 godz. 09:00

historia poziom rozszerzony  ( przekierowanie do innej szkoły )

Data rozpoczęcia: 2024-05-21 godz. 09:00


Część ustna: 

język polski– 13 maja 2024r. ( poniedziałek), godz. 14.00-18.45

język polski– 14 maja 2024r. ( wtorek ), godz. 14.00-17.30

język angielski – 25 maja 2024r. ( sobota ), godz. 09.00-16.45

Wszyscy zdający zobowiązani są przybyć na egzamin co najmniej 30 minut przed wskazanym czasem z dowodem osobistym i długopisem z czarnym wkładem.

Na egzamin maturalny z matematyki prosimy zabrać linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty, czyli taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Plany i terminy zajęć – rok szkolny 2023/2024r.

Szkoły Policealne – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • Terminy zjazdów :  luty 2024 r. – czerwiec 2024 r. – pobierz
  • Plan zajęć LO dla Dorosłych:  luty 2024 r. – czerwiec 2024 r. – pobierz
  • Plan zajęć Szkoły Policealne:  luty 2024 r. – czerwiec 2024 r. – pobierz

Przedłużamy rekrutację na kierunek Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Nie zwlekaj zapisz się już dziś do Szkoły Royal College – liczba miejsc ograniczona!

Technik BHP  to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy. Technik BHP współpracuje z pracodawcami i pracownikami aby identyfikować, oceniać i zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Plany i terminy zajęć

rok szkolny 2023/2024r.

Terminy zjazdów:   Szkoły Policealne – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • Terminy zjazdów:  wrzesień 2023 r. – styczeń 2024 r. – pobierz
  • Zmiana planu w Liceum dla Dorosłych –   pobierz
  • Zmiana planu w Szkołach Policealnych ( aktualizacja 25.09.2023r.) –   pobierz