Opublikowano poprawiony plan zajęć.

Opublikowano poprawiony plan zajęć  dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Zawodowego dla Dorosłych