Opublikowano poprawiony plan zajęć  dla Liceum Ogólnokształcącego oraz Studium Zawodowego dla Dorosłych