DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW !

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy przystępują do matury w czerwcu 2020 r. Konsultacje zostaną zorganizowane, gdy pojawi się wystarczająca liczba chętnych. Wobec tego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy osoby, które byłyby zainteresowane wzięciem udziału w tego typu zajęciach.

DLA SŁUCHACZY SEMESTRÓW PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH !   

SEMESTR IV TECHNIK ADMINISTRACJI

SEMESTR IV TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Od 18 maja dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez słuchaczy semestrów programowo najwyższych po uzyskaniu zgody słuchaczy. Osoby uczące się na kierunku technik administracji oraz technik usług kosmetycznych, które są zainteresowane udziałem w takich zajęciach, proszone są o kontakt z sekretariatem.

DLA POZOSTAŁYCH SŁUCHACZY

Po 1 czerwca zorganizowane będą konsultacje dla pozostałych słuchaczy. Prosimy o kontakt osoby zainteresowane udziałem w takich zajęciach.