Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informujemy, że w dniach od 12.03.2020r do 25.03.2020r zajęcia w szkole Royal College zostaną  zawieszone decyzją Ministra Edukacji Narodowej ( komunikat poniżej ).

Przypominamy, że nasz sekretariat jest do Państwa dyspozycji telefonicznie lub mailowo w godz. 08.00-16.00  –  tel. 76 844 30 30   info@royal.edu.pl

Z poważaniem

Dyrekcja Royal College

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Departament Informacji i Promocji,   Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Aktualizacja 20.03.2020r.

W dniu 20.03.2020r, zostało wydane rozporządzenie, które pozwala szkołom na podjęcie kształcenia na odległość.