Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać wykształcenie średnie. Podejmując naukę w naszej szkole nie musisz rezygnować z pracy i codziennych obowiązków ponieważ zajęcia odbywają się w co dwa tygodnie ( w sobotę i niedziele).

Osoby które ukończą liceum otwierają  sobie tym samym drogę do kontynuowania nauki na studiach wyższych, a także  do rozwoju kariery zawodowej.

Naukę w liceum może podjąć osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Edukacja trwa trzy lata (6 semestrów). Osoby które ukończą szkołę mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten przeprowadzany jest  w naszej placówce.

Ponadto szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej. Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, wpis do rejestru szkół, a także realizujemy program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i ma prawo kontynuować naukę w szkole policealnej. Absolwenci którzy otrzymują… świadectwo dojrzałości mogą podjąć naukę na uczelni wyższej.

Osoby, które mają ukończoną Zasadniczą Szkołę Zawodową mogą rozpocząć naukę od II klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Zajęcia odbywają się w systemie:

 • zaocznym  (zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu – w soboty i niedziele)

Warunki rekrutacji:

 • Prowadzimy nabór na semestr zimowy i letni,
 • Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych,
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie) – pobierz
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dlaczego warto uczyć się u Nas:

 • NAUKA ZA DARMO – BEZ UKRYTYCH KOSZTÓW !!!
 • ZAPISUJĄC SIĘ DO TERAZ  – NIE PŁACISZ NIC PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI !!!
 • BEZ WPISOWEGO !!!
 • WŁASNY BUDYNEK DYDAKTYCZNY !!!
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA DYDAKTYCZNA !

Trwają zapisy do szkół na rok szkolny 2018/2019r.  –  rozpoczęcie zajęć       15 wrzesień 2018r

Zapisując się teraz – nie płacisz nic, przez cały okres nauki !!!

Nauka za darmo !!!  – Bez ukrytych kosztów !!!

Jedyna taka oferta w mieście !!!  – przyjdź i sprawdź !!!

Osoby, które mają ukończoną Zasadniczą Szkołę Zawodową mogą rozpocząć naukę od II klasy Liceum Ogólnokształcącego.