Technik Górnictwa Podziemnego

 

Tytuł: Technik górnictwa podziemnego 311703

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) adresowane są dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią, zasadniczą szkolę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje wyjątkową szansę zdobycia Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie dla osób, które posiadają:
• wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 

Kwalifikacje:

 

K1. Eksploatacja złóż podziemnych,

K2. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

 

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Technik górnictwa podziemnego to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie, ponieważ eksploatacja surowców podlega przepisom prawa górniczego i na właścicielach kopalni ciąży obowiązek zatrudniania osób dozoru i kierownictwa ruchu ze średnim, technicznym lub wyższym wykształceniem kierunkowym. Ponadto zakłady górnicze KGHM Polska Miedź S.A znajdują się w naszym mieście! Ten kierunek da Ci niezbędne podstawy wiedzy do dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych uprawnień oraz niezbędnego doświadczenia.

Program obejmuje m.in. przedmioty:

·         Miernictwo górnicze,

·         Eksploatacja złóż podziemnych,

·         Technologie i konstrukcje mechaniczne,

·         Pracownia techniczna,

·         Maszyny i urządzenia górnicze,

·         Specjalizacja,

·         Praktyka zawodowa.

W przyszłości możesz pracować w:

·         Zakładach górniczych miedzi, (KGHM Polska Miedź S.A)

·         Firmy należące pod zakłady górnicze,

·         Biurach projektowych,

  • Kopalniach węgla kamiennego,
  • Kopaniach soli,
  • biurach projektów,
  • instytucjach naukowo-badawczych.

Warunki odpłatności:

Nauka odpłatna jest w postaci czesnego miesięcznego.

Warunki rekrutacji:

·         Obecnie trawa nabór na kurs kwalifikacyjny  Technik Górnictwa Podziemnego – rozpoczęcie zajęć :  styczeń 2014r.

·         O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

·         Nie jest wymagana matura,

·         Brak egzaminów wstępnych.