Studium Terapii Zajęciowej

Studium Terapii Zajęciowej

Tytuł: Terapeuta zajęciowy

System nauczania: dzienny/ wieczorowy     Zajęcia odbywają się 4-5 dni w tygodniu w godzinach rannych lub popołudniowych

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Terapeuta zajęciowy pracuje w zespołach terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych w działach medycyny, zajmujących się chorobami przewlekłymi i nieodwracalnymi skutkami przebytego urazu. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie zajęć usprawniających fizycznie, psychicznie oraz społecznie. Terapeuta zajęciowy leczy dzieci, młodzież i dorosłych wykorzystując różne formy i techniki terapii

Program obejmuje następujące przedmioty:

1. Socjologia

2. Psychologia

3. Pedagogika

4. Anatomia i fizjologia

5. Patologia z zarysem chorób klinicznych

6. Rehabilitacja

7. Terapia zajęciowa

8. Pracownia terapii zajęciowej

9. Podstawy prawa i ekonomiki

10. Zajęcia praktyczne

11. Praktyka zawodowa

 

W przyszłości możesz pracować w:

•          oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych;

•          sanatoriach;

•          warsztatach terapii zajęciowej;

•          zakładach pomocy społecznej;

•          dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora; środowiskowych domach pomocy społecznej;

•          świetlicach terapeutycznych;

•          hospicjach;

•          szkołach specjalnych.

 

Warunki odpłatności:

Nauka odpłatna jest w postaci czesnego miesięcznego.

Warunki rekrutacji:

  • Nabór organizowany 2 razy w roku (nabór zimowy i letni)
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
  • Nie jest wymagana matura,
  • Brak egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły),
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm),
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)