Studium – Opiekunka Dziecięca

 

Tytuł: Opiekunka dziecięca

System nauczania: wieczorowy

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Jeśli kochasz małe dzieci, lubisz pracę i zabawę z nimi ten kierunek jest stworzony dla Ciebie! Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Podstawowymi zadaniami opiekunki jest przede wszystkim sprawowanie opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem dziecka podczas nieobecności rodziców. Odpowiada ona również za zorganizowanie dziecku czasu wolnego, poprzez zabawy, gry, zajęcia edukacyjne, wychodzenie z dzieckiem na spacery, odpowiednim odżywianiem malucha oraz dbaniem o jego codzienną pielęgnację.

Program obejmuje m.in. przedmioty:

 • Język obcy zawodowy,
 • Bezpieczeństwa i higiena pracy,
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka,
 • Teoretyczne podstawy pielęgnacji dziecka,
 • Opieka nad dzieckiem,
 • Wychowanie artystyczne dziecka,
 • Język migowy,
 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki.

W przyszłości możesz pracować w:

 • Przedszkolach,
 • Żłobkach,
 • Domach opieki,
 • Szpitalach,
 • Jako opiekunka do dzieci w prywatnych rodzinach,
 • Klubach malucha,
 • Przechowalniach.

 

Warunki rekrutacji:

 • Nabór organizowany 2 razy w roku (nabór zimowy i letni)
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • Nie jest wymagana matura,
 • Brak egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły),
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm),
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Program nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS,
 • Legitymacja uprawniająca do zniżek na przejazdy MPK i PKP,
 • Bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS-u i inne,
 • Własny budynek dydaktyczny.