Studium – Opiekun Osoby Starszej

 

Tytuł: Opiekun osoby starszej

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Opiekun osoby starczej dostarcza pomocy, a także świadczy usługi w zakresie opieki osobie starszej, która nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia ze strony swojej rodziny czy najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest także aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej z uwzględnieniem jej stopnia niepełnosprawności. Na tym kierunku zostaniesz przygotowany do codziennego przebywania z osobą straszą, pomocy jej w codziennych czynnościach życiowych. Nauczysz się jak dbać o higienę osobistą, zdrowie, a także dobre samopoczucie osób chorych i niesamodzielnych.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • Język obcy w pomocy społecznej,
 • Język migowy,
 • Aktywizacja społeczna,
 • Psychologia i socjologia,
 • Opieka i wsparcie osoby starszej,
 • Metodyka pracy opiekuńczej.

W przyszłości możesz pracować w:

 • Domy i ośrodki pomocy społecznej,
 • Instytucje opiekuńczej,
 • Możliwość prowadzenia własnej działalności,
 • Prywatne domy opieki.

 

Warunki rekrutacji:

 • Nabór organizowany 2 razy w roku (nabór zimowy i letni)
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • Nie jest wymagana matura,
 • Brak egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne na stronie lub w sekretariacie szkoły),
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (35x45mm),
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

 

Dodatkowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Program nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS,
 • Legitymacja uprawniająca do zniżek na przejazdy MPK i PKP,
 • Bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS-u i inne,
 • Własny budynek dydaktyczny.