Studium Obsługi Turystycznej

Studium Logistyki

Tytuł: Technik Obsługi Turystycznej

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Jeżeli interesują cię podróże i lubisz aktywnie spędzać czas, to kierunek wymarzony dla Ciebie. Będziesz mieć możliwość połączenia pracy zarobkowej z przyjemnością i wypoczynkiem. Nauczysz się przygotowywać oferty turystyczne, organizować czas wolny oraz organizować wyjazdy i imprezy turystyczne.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy ekonomiczne i prawne,
 • obsługa ruchu turystycznego,
 • organizacja turystyki,
 • geografia turystyczna,
 • technika pracy biurowej,
 • podstawy rachunkowości i finansów,
 • marketing w turystyce,
 • dwa języki obce,
 • praktyka zawodowa.

W przyszłości możesz pracować jako…

 • pracownik biura podróży,
 • pracownik agencji turystycznej,
 • pracownik biura informacji turystycznej,
 • przewodnik,
 • pilot wycieczek,
 • animator czasu wolnego.

Warunki płatności:

Nauka w szkole jest odpłatna w postaci czesnego miesięcznego.

Warunki rekrutacji:

Studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Nie jest wymagana matura. Brak egzaminów wstępnych;

Wymagane dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne ( 35x45mm),
 • dowód osobisty do wglądu.

 

Dodatkowe informacje:

 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
 • bezpłatne zaświadczenia do WKU i ZUS
 • gwarancja stałej ceny przez cały rok !!!
 • własny budynek dydaktyczny,
 • Współpracujemy z miejscowymi biurami podróży, zakładami branży hotelarskiej i turystycznej.