Studium Logistyki

Studium Logistyki

Tytuł: Technik Logistyk

System nauczania: dzienny/ wieczorowy i zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Zawód technika logistyka daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, realizowani i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych orz odpowiednich informacji z punktu pochodzenia produkcji do miejsc ich konsumpcji – w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Zadaniem logistyki jest takie organizowanie przemieszczania i składowania produktów, by koszty tych procesów były racjonalne, warunki nabywania produktów były zgodne z oczekiwaniami konsumentów. miejscem zatrudnienia specjalistów w zakresie logistyki są przede wszystkim przedsiębiorstwa transportowe i transportowo – spedycyjne.

Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć, nauczysz się jak sprawnie zarządzać transportem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie wojska czy policji. Specjaliści do spraw logistyki mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka zapasami i magazynem
 • Ekonomika logistyki
 • Transport i spedycja
 • Planowanie logistyczne
 • Systemy logistyczne
 • Gospodarka elektroniczna
 • Laboratorium logistyczno-spedycyjne
 • Laboratorium magazynowe
 • Język angielski dla logistyków
 • Język obcy dla logistyków
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Praktyka zawodowa:

W przyszłości możesz pracować jako…

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych, i usługowych,
 • przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,

Jako logistyk możesz pracować w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego. Ponadto logistycy pracują często jako operatorzy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyczne.

Warunki płatności:

Nauka w szkole jest odpłatna w postaci czesnego miesięcznego.

Warunki rekrutacji:

Studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Nie jest wymagana matura. Brak egzaminów wstępnych;

Wymagane dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne ( 35x45mm),
 • dowód osobisty do wglądu.

 

Dodatkowe informacje:

 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
 • bezpłatne zaświadczenia do WKU i ZUS
 • własny budynek dydaktyczny,