Studium Górnictwa Podziemnego

Studium Górnictwa Podziemnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Kierunek nauczania Studium Górnictwa Podziemnego został zastąpiony Kwalifikacyjnym Kursem  Zawodowym

Tytuł: Technik górnictwa podziemnego 311703

Kwalifikacje:

 

K1. Eksploatacja złóż podziemnych,

K2. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

zobacz więcej….