Studium Ekonomiczne

Studium Ekonomiczne

Tytuł: Technik ekonomista

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Wiedza z zakresu ekonomii i rachunkowości daje możliwość pracy w stabilnym zawodzie. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rachunkowości w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dowiesz się, jaki jest cel sprawozdań finansowych i poznasz ich charakterystykę. Nauczysz się ewidencjonować aktywa trwałe czy rozrachunki. Dowiesz się, w jaki sposób poprawnie wycenić aktywa i pasywa, rezerwy oraz różnice kursowe. Umiejętnie wykorzystasz informacje księgowe w analizie finansowej i majątkowej.

Program obejmuje następujące przedmioty:

 • podstawy ekonomii,
 • statystyka,
 • technika biurowa,
 • zasady rachunkowości,
 • marketing,
 • elementy prawa,
 • ekonomika przedsiębiorstw,
 • rachunkowość przedsiębiorstw,
 • technologia i towaroznawstwo,
 • język obcy,
 • kultura zawodu,
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 • specjalizacja,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • praktyka zawodowa.

W przyszłości możesz pracować jako…

 • menedżer średniego szczebla zarządzania,
 • pracownik działu marketingu,
 • specjalista ds. księgowości,
 • pracownik działu zaopatrzenia,
 • zbytu lub sekretariatu

Warunki rekrutacji:

Studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Nie jest wymagana matura. Brak egzaminów wstępnych;

Wymagane dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne ( 35x45mm),
 • dowód osobisty do wglądu.

Dodatkowe informacje:

 • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
 • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
 • bezpłatne zaświadczenia do WKU i ZUS
 • własny budynek dydaktyczny,
 • współpraca z lokalnymi zakładami pracy, Urzędem Pracy , urzędami państwowymi.