Studium Budownictwa

Studium Budownictwa

Tytuł: Technik budownictwa

System nauczania: zaoczny

Cykl nauczania: 4 semestry (2 lata)

Warunki płatności:

Nauka w szkole jest odpłatna w postaci czesnego miesięcznego.

Warunki rekrutacji:

Studium organizuje nabór 2 razy w roku (nabór letni i zimowy), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń Nie jest wymagana matura. Brak egzaminów wstępnych;

Wymagane dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (druki dostępne w sekretariacie lub na stronie),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis),
  • 3 zdjęcia legitymacyjne ( 35x45mm),
  • dowód osobisty do wglądu.

 

Dodatkowe informacje:

  • szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • programy nauczania w oparciu o podstawy programowe MENiS
  • legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy MPK i PKP
  • bezpłatne zaświadczenia do WKU i ZUS
  • własny budynek dydaktyczny,