Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

Kursy przygotowujące  do egzaminu gimnazjalnego

Do wyboru są trzy bloki tematyczne kursów:

  • humanistyczny
  • matematyczno-przyrodniczy
  • językowy (z języka angielskiego)

Kurs ten jest przewidziany dla uczniów, którzy chcą pewniej czuć się na egzaminie oraz osiągnąć lepsze wyniki. Jego celem jest powtórzenie oraz usystematyzowanie materiału. W programie bloków humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego przewidziane jest również rozwiązywanie testów egzaminacyjnych z lat ubiegłych (część językowa egzaminu została wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od roku 2008/2009)