Szkoły Policealne – terminy zajęć

Plany i terminy zajęć

rok szkolny 2019/2020 r.

 

 Terminy zjazdów:   

wrzesień 2019 – styczeń  2020 r.  – pobierz   ( aktualizacja 21.08.2019 r.)

                                    

 

Plan zajęć: wrzesień 2019 r. – styczeń 2020 r.

 

Studium Zawodowe dla Dorosłych –   pobierz    

 ( plan na pierwszy semestr:  wrzesień 2019 r. – styczeń 2020r.  )

 

 

 

 

Program do edycji plików w formacie PDF – pobierz plik